Αναλόγια

Αναλόγιο Πλήρες : Ξυλόγλυπτο αναλόγιο (ψαλτήρι) . Περιλαμβάνει τις τρεις κλασικές θέσεις των ψαλτών και τη στήλη .


Translate »