Δεσποτικοί θρόνοι- πολυθρόνες

Δεσποτικοί Θρόνοι: Το κάθισμα του Αρχιερέα, που βρίσκεται δίπλα στο αναλόγιο ,σε μπαρόκ ή βυζαντινό ρυθμό , είναι άλλο ένα έργο τέχνης της ξυλογλυπτικής του εργαστηρίου μας.


Translate »