Μανουάλια απορροφητικά

Μανουάλια (καπνοσυλλέκτες ): Διαθέτουν σύστημα εσωτερικής απορρόφησης με ή χωρίς σωλήνες εξαγωγής.


Translate »